Taisyklės

Pagrindinės taisyklės


Visi dalyviai, norintys dalyvauti Auksarankes.lt svetainėje, privalo įdėmiai perskaityti šias taisykles.  Jei nesutinkate su bent viena žemiau esančia sąlyga, neturite teisės naudotis šia internetine svetaine. Prisiregistravimas Auksarankes.lt svetainėje yra laikomas sutikimu su visais žemiau išvardintais taisyklių ir atsakomybės apribojimo punktais.
Taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.

 
1. Bendros taisyklės:
1.1 Būkite mandagūs, kultūringi, gerbkite svetainėje besilankančius žmones, neįžeidinėkite vienas kito ir laikykitės kitų etikos taisyklių. Savo asmeninius santykius aiškinkitės privačiomis žinutėmis.
1.2. Vienas žmogus gali užsiregistruoti tik vieną kartą. Paaiškėjus, jog tas pats dalyvis naudojasi keliais nick‘ais, visi jo nick‘ai bus užblokuoti, o jam pačiam uždrausta dalyvauti svetainėje. Pašalintas asmuo negali registruotis iš naujo be Auksarankes.lt administracijos sutikimo.
1.3. Vartotojui draudžiama naudotis kito asmens sąskaita arba leisti naudotis savo sąskaita kitiems.
1.4. Svetainėje griežtai draudžiami bet kokie reklaminio/komercinio pobūdžio skelbimai (tiek temos pavadinime ir turinyje, tiek dalyvio nick‘e, avatare bei paraše, asmeninėse žinutėse, galerijos prekių ar portalo straipsnių komentaruose). Komercinės žinutės bus šalinamos be perspėjimo, o jų autorius baudžiamas. Jei tokios žinutės pasikartos, jas rašęs dalyvis bus pašalintas iš Auksarankių klubo be perspėjimo.
1.5. Draudžiama dėti nuorodas į kitas lietuviškas svetaines, forumus ar subforumus rankdarbių ar panašia tematika.
 

2. Forumo taisyklės:
2.1. Naują temą pradėkite tinkamoje kategorijoje, prieš tai įsitikinę, kad tokios ar panašios temos dar nėra, pasinaudodami Forumo paieška.
2.2. Temų pavadinimus rašykite tik lietuviškai (ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž). Nepiktnaudžiaukite skyrybos ženklais: ("?", "!") ir didžiosiomis raidėmis. Pavadinimus formuluokite aiškiai. Temos autorius, nesilaikantis šių taisyklių bus baudžiamas įspėjimu, o jo pradėta diskusija bus uždaroma, trinama arba pervadinama kitu pavadinimu. Temos be aiškaus turinio bus šalinamos be įspėjimo.

2.3. Jei neturite ką pasakyti, geriau nerašykite. Tušti postai, pranešimai iš vieno žodžio ar vien šypsenėlių bus šalinami. Draudžiamas fleimas (flame), floodas (flood), offtopikai (off-topic) ir spamas (Stupid Pointless Annoying Material/Message). Narys, rašantis tokius pranešimus, bus įspėtas, o dėl nuolatinio Forumo teršimo tokiomis žinutėmis, gali būti pašalintas iš svetainės.
2.4. Prieš išsiųsdami pranešimą, perskaitykite ką parašėte ir jei yra būtina, ištaisykite klaidas.  Cituodami ankstesnį pranešimą palikite tik tą sakinį į kurį atsakote (kad būtų aišku, apie ką kalbama), o ne visą žinutės turinį. Draudžiama cituoti nuotraukas. Rašykite lietuviškai, aiškiai ir visiems suprantamai.
2.5. Į Forumą keliamos nuotraukos turi būti kokybiškos ir nedidelio formato. Jei matote, kad jūsų įkelta nuotrauka per didelė, pasinaudokite opcija „Keisti“ ir ją pakeiskite kita mažesne arba ištrinkite visai. Nuotraukos, neatitinkančios šių reikalavimų, bus šalinamos be įspėjimo.

 

3. Galerijos taisyklės:
3.1. Darbų pardavinėjimas Auksarankių galerijoje yra nemokamas ir savanoriškas.
3.2. Galerijos pardavėjais gali būti visi Auksarankių klube registruoti nariai. Pardavėjo statusas yra suteikiamas automatiškai, paspaudus pagrindiniame galerijos meniu esantį "Tapti pardavėju" mygtuką.
3.3. Auksarankių galerijoje galite pardavinėti: įvairius savo rankomis padarytus darbus, taip pat naujas rankdarbiams skirtas žaliavas, pusgaminius bei priemones. Draudžiama pardavinėti naudotas prekes.
3.4. Prekes pardavimui pateikiate jūs pats. Įkeldamas prekės nuotrauką į Auksarankių galeriją, jūs patvirtinate, kad tai yra jūsų nuosavybė ir turite visas teises ją parduoti.
3.5. Kelkite tik kokybiškas ir ne mažesnes nei 400x400 taškų dydžio nuotraukas. Ideali forma - kvadratas. Prekės su nekokybiškomis nuotraukomis bus šalinamos be įspėjimo.
3.6. Galerijoje talpinkite tik tas prekes, kurias tuo metu turite arba galite padaryti pirkėjui užsakius. Kiekvienai prekei suteikite atitinkamą statusą: "Parduodamas", "Daromas pagal užsakymą" arba "Rezervuotas". Statusui pasikeitus redaguokite prekės aprašymą. Išimkite visas parduotas prekes, kurių daugiau nebegalėsite padaryti, kad neklaidintumėte pirkėjų.
3.7. Įkeliamą prekę priskirkite labiausiai ją atitinkančiai kategorijai ir subkategorijai, parinkite tinkamiausią spalvą/as, nurodykite atlikimo techniką ir panaudotas medžiagas bei paaiškinkite prekės siuntimo sąlygas. Už bet kokias klaidas ar netikslumus, klaidinančius pirkėjus, esate atsakingas jūs pats. 
3.8. Prekių pavadinimus rašykite tik lietuviškai (ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž). Nepiktnaudžiaukite skyrybos ženklais: ("?", "!") ir didžiosiomis raidėmis.
3.9. Pirkimas - pardavimas bei visi su tuo susiję veiksmai vyksta asmeniškai tarp jūsų ir pirkėjo. Jūs savarankiškai atsakote už prekės kokybę, patikimumą, aprašymo atitikimą, taip pat už pardavimo sandorio sudarymą su pirkėju ir jo laikymąsi, prekės įpakavimą, siuntimą, sugrąžinimą bei už visų mokestinių įsipareigojimų valstybei vykdymą.
3.10. Prekių rodymo tvarka galerijoje priklauso nuo bendro vartotojų suteikto įvertinimo: geriausiai įvertintos prekės yra rodomos sąrašo pradžioje, o blogiausiai - pabaigoje.
3.11. Galerijoje esančias prekes, išskyrus savo, gali vertinti visi registruoti vartotojai po vieną kartą.
3.12. Tituliniame puslapyje esančias "Top prekes" parenka svetainės administracija savo nuožiūra.

4. Įspėjimai ir nuobaudos:
4.1. Už kiekvieną šių taisyklių pažeidimą narys yra įspėjamas. Pagal turimą įspėjimų skaičių taikomos atitinkamos nuobaudos. Surinkus kelis įspėjimus (priklausomai nuo pažeidimo sunkumo) pažeidėjui gali būti uždrausta tam tikrą laiką rašyti Forume ar naudotis asmeninėmis žinutėmis; pašalinti visi jo pranešimai; specialaus statuso suteikimas ar net pašalinimas iš Auksarankių klubo visam laikui. Priežasčių administracija komentuoti neprivalo. Sprendimą apie nuobaudą priima Forumo administratorė arba moderatorės.


Šalių teisės ir pareigos 

 
5.1. Internetinė svetainė Auksarankes.lt yra privati jos savininko nuosavybė. Jo taisykles nustato pats svetainės savininkas, kadangi tam turi pilną teisę.
5.2. Svetainės vartotojas įsipareigoja prisiimti pilną atsakomybę jei jo/jos veiksmai pažeidžia asmenų teises į intelektinę nuosavybę, patentus, turtines autoriaus teises, komercines ar gamybines paslaptis ir bet kokias teises į prekių ženklus.
5.3. Jūs atsisakote reikšti bet kokias pretenzijas už Auksarankes.lt administracijos veiksmus. Bet koks administracijos sprendimas yra laikomas teisėtu.
5.4. Administracija pasilieka teisę vienašališkai ir savo nuožiūra jums apie tai nepranešusi apriboti galimybę ar net uždrausti naudotis svetaine.
5.5. Administracija gali redaguoti ar perkelti bet kokį svetainėje esantį turinį. Taip pat pasilieka teisę bet kokią paskelbtą tekstinę ar grafinę informaciją panaikinti iš Auksarankes.lt, jeigu ši informacija prieštarauja taisyklėms, valstybės įstatymams arba daro neigiamą poveikį svetainės įvaizdžiui.
5.6. Administracija turi teisę daryti bet kokius pakeitimus Auksarankes.lt internetinėje svetainėje bei jos naudojimosi taisyklėse. Visi šie pakeitimai įsigalioja iškart nuo jų paskelbimo Auksarankes.lt svetainėje.
5.7. Administracija pasilieka teisę bet kada ir be jokio išankstinio įspėjimo nutraukti Auksarankes.lt svetainės veiklą.
5.8. Auksarankes.lt administracija yra visų teisių į svetainės turinį bei svetainės duomenų bazės savininkas ir turi išimtinę teisę jų naudojimui. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami šioje svetainėje, yra Auksarankes.lt nuosavybė arba administracija turi teisę jais naudotis. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas svetainės turinio, dizaino ir duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas, platinimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško Auksarankes.lt leidimo yra autorinių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal įstatymus.


Atsakomybės apribojimas


6.1. Visa tekstinė, grafinė ir vaizdinė informacija yra ją sukūrusio asmens nuosavybė. Administracija nekontroliuoja svetainės dalyvių paskelbtos informacijos turinio, todėl jūs esate atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, darbų fotografijas, tekstą, grafiką, ir bet kokią kitą medžiagą, kurią platinate, siunčiate, gaunate ar patalpinate Auksarankes.lt internetinėje svetainėje. Bet kokios informacijos talpinimas reiškia, kad turite visus reikalingus leidimus šio turinio platinimui. 
6.2. Norėdamas naudotis Auksarankes.lt svetaine, privalote užsiregistruoti. Registruodamasis privalote įvesti: vartotojo vardą, slaptažodį bei elektroninio pašto adresą. Įrašydami šiuos duomenis registracijoje, jūs sutinkate, kad jie gali būti panaudoti gauti pranešimams, naujienlaiškiams, perspėjimams, sveikinimams ir bet kokiai kitokiai informacijai iš Auksarankes.lt administracijos asmeniniu pranešimu forume arba el. paštu.
6.3. Administracija neatsako už vartotojų netinkamą elgesį, piktnaudžiavimą, sukčiavimą, pirkimo sandorių ir sutarčių nevykdymą ar taisyklių nesilaikymą, taip pat už Auksarankių galerijoje esančių prekių kokybę, patikimumą, aprašymo atitikimą bei teisėtumą.
6.4.
Administracija neatsako už jokią materialinę ir nematerialinę žalą ar nuostolius, kuriuos galite patirti jūs ar tretieji asmenys, naudodamiesi Auksarankes.lt svetaine.

Reklama

Apklausos

Kas iš brangiųjų metalų labiausiai patinka?

Foto konkursas

Arūna

Savaitės nuotrauka

zapkė

Ugnia

Naujienlaiškis

norite visada naujienas sužinoti pirmas?

Klubo statistika

  • Registruotų narių: 21,549
  • Temų forume: 3,327
  • Straipsnių portale: 553
  • Pranešimų forume: 391,455
  • Šiuo metu forume: 0
  • Prekių galerijoje: 8,325
  • Pardavėjų galerijoje: 1,534